Openstack - wprowadzenie

Prezentacja

 • Prezentacja wprowadzająca: [PDF]

 • Wydarzenie FB

Ćwiczenia - DevStack

Uwaga: instaluj DevStacka na maszynie wirtualnej np. VirtualBox lub KVM

Najłatwiej zacząć z dystrybucją OpenStacka dla programistów: DevStack. Aby zainstalować DevStacka postępuj według instrukcji Quick Start

Po instalacji możesz odwiedzić dashboard OpenStacka pod adresem:

http://<ADRES_VM>/dashboard/

Zaloguj się na konto admin wybranym przy instalacji hasłem, domyślnie secret.

Tworzymy prywatną sieć wirtualną

Zacznijmy od zobaczenia topologii sieci. Po zalogowaniu się w dashboardzie przejdź do zakładki:

Project -> Network -> Network Topology

Powinniście ujrzeć sieć o nazwie Public. Jest to sieć provider typu external, została stworzona przy instalacji OpenStacka i zapewnia dostęp «na zewnątrz».

Zależnie od konfiguracji OpenStacka, możemy podłączyć instancję (VM lub kontener) do sieci provider(jeśli nie jest to external) lub sieci prywatnej. W naszym wypadku wybierzemu drugą opcję, aby stworzyć nową sieć prywatną postępuj według poniższych instrukcji:

 • Będąc w zakładce topologii, wybierz Create Network

 • Wprowadź nazwę sieci i wybierz Next

 • Wprowadź nazwę podsieci, adres np. 192.168.100.0/24, adres bramy głownej 192.168.100.1 i wybierz Next

 • Wprowadź zakres adresów do alokacji przez DHCP, np. «192.168.100.100,192.168.100.200» i wybierz Create

W widoku topologii powstanie nowa sieć o wybranej przez Ciebie nazwie. Chcemy mieć dostęp do internetu, więc połączymy ją do sieci Public poprzez router.

 • Wybierz Create router

 • Wejdź do zakładki Routers

 • Wybierz akcję Set Gateway dla nowego routera, z listy opcji wybierz sieć Public i zaakceptuj

 • Następnie dalej w widoku Routers wybierz swój router klikając na jego nazwę

 • W zakładce interfaces wybierz Add interface i z listy sieci wybierz swoją sieć prywatną utworzoną wcześniej, zaakceptuj

W widoku topologii powinny pojawić się połączenia pomiędzy routerem a sieciami Public i twoją siecią prywatną. Następnie zajmiemy się stworzeniem nowego adresu pływającego, który przydzielimy naszej instancji, by była dostępna poprzez NAT z zewnątrz.

 • Wybierz zakładkę Floating IPs znajdującą się w pod zakładką Network

 • Wybierz Allocate IP To Project i z listy puli wybierz tą należącą do sieci Public, zaakceptuj Allocate IP

Ostatnie co nam zostało to ustawić polityki sieci, by firewall wpuszczał ruch ICMP i SSH do naszej instancji. W tym celu stworzymy nową grupę bezpieczeństwa.

 • Wybierz zakładkę Security Groups, a następnie przycisk Create Security Group

 • Wprowadź nazwę i zaakceptuj, następnie wybierz akcję Manage Rules na nowej grupie

 • Wybierz Add Rule, z listy Rule wybierz All ICMP i kierunek ingress, resztę parametrów pozostaw bez zmian i dodaj regułę Add

 • Następnie znów wybierz Add Rule tym razem z listy reguł wybierając SSH i dodaj regułę

Tworzymy pierwszą instancję

Możemy teraz przystąpić do tworzenia instancji. Przejdź do widoku instancji.

Project -> Compute -> Instances

Aby stworzyć instancję postępuj według kolejnych kroków.

 • W widoku instancji wybierz Create instance

 • Wprowadź nazwę instancji i wybierz Next

 • Z listy dostępnych obrazów wybierz Cirros strzałką skierowaną w górę, następnie wybierz Next

 • Z listy dostępnych flavor wybierz najmniejszą możliwą konfigurację, wybierz Next

 • W zakładce Networks dodaj utworzoną wcześniej sieć prywatną

 • Pomiń zakładkę Network Ports, porty zostaną stworzone automatycznie

 • W zakładce Security Groups dodaj utworzoną wcześniej grupę pozwalającą na dostęp ICMP i SSH

 • Wybierz Launch instance, nie potrzebujemy reszty konfiguracji

Po chwili nasza instacja powinna przyjąć stan Running. Możemy teraz powiązać jej interfejs z utworzonym wcześniej Floating IP.

 • Z listy akcji dla twojej instancji wybierz Associate Floating IP i powiąż z jedynym istniejącym interfejsem na naszej sieci prywatnej

Z twojej maszyny wirtualnej, na której zainstalowany jest DevStack, powinien być osiągalny pływający adres IP twojej nowej instancji.

ping 172.X.X.X
ssh cirros@172.X.X.X
# następnie podaj stałe hasło dla CirrOS: 'gocubsgo' lub 'cubswin:)'

Do swojej instancji możesz się również dostać za pomocą VNC, wybierając jej nazwę na liście dostępnych instancji a następnie zakładkę Console.

Dodatkowe instrukcje i pojęcia

Przy pomocy Flavors możesz określać konfiguracje zasobów, które można przyznać instancji. Nowy flavor możesz dodać z uprawnieniami administratora.

Admin -> Compute -> Flavors

Nowe obrazy instancji możesz dodać poprzez:

Project -> Compute -> Images

Jeśli chcesz dodać lub utworzyć klucz do logowania się na instancji przez SSH odwiedź zakładkę Key Pairs oraz przy tworzeniu instancji dodaj swój klucz z listy.

Project -> Compute -> Key Pairs

Więcej informacji odnajdziesz w dokumentacji OpenStacka