Sieci i linux

Wprowadzenie do sieci

Świetne skrótowe materiały można znaleźć tutaj.

Sieci w linuksie - podstawowe komendy

Materiały.

Linux Wi-Fi

Najłatwiej jest użyć NetworkManager’a. Można też skonfigurować manualnie przy pomocy ip, iw i wpa_supplicant’a, więcej informacji w linkach poniżej.

Dodatki