Zarząd

Opiekun koła

dr inż. Adam Kaliszan

Przewodniczący

Bartosz Krakowiak

Zarząd

Jacek Pruciak